top of page

Algemeen  General

Onze sportvereniging is géén sportbedrijf. Alle werkzaamheden die van toepassing zijn om de vereniging "draaiende" te houden moeten door vrijwilligers worden gedaan. We prijzen ons gelukkig dat we veel vrijwilligers hebben die zich voor de vereniging willen inzetten. Daardoor zijn we met elkaar succesvol en hebben we een mooie vereniging. Maar we zijn altijd op zoek naar extra vrijwilligers die de vereniging willen helpen. Bekijk de hieronderstaande vacatures. Misschien zit er iets voor jou bij ?

 

Vacature 1, Speler seniorenteam  Vacancy 1. Player seniorteam

Ben jij die speler die het leuk vind om het spel rolhockey te spelen en door jouw inzet een belangrijke bijdrage wil leveren aan het seniorenteam ? Ben jij op zoek naar een plek waar je competenties en vaardigheden binnen dit team verder kan en wil ontwikkelen? Speel en train je graag in een enthousiaste groep ? Dan willen we je graag verder motiveren, want wie weet is dit dan jouw team ! Neem contact op met het verenigingssecretariaat (zie item Informatie), een afspraak voor een proeftraining met een kennismakingsgesprek is dan zo gemaakt.  

 

Vacature 2, Lid Geschiedenis Commissie  Vacancy 2. Member History Commission

Deze commissie "schrijft" de geschiedenis van E.H.R.C. Marathon op en publiceert deze op de verenigingswebsite  "Marathon on line". We vinden het belangrijk om onze indrukwekkende geschiedenis vast te leggen. Af en toe komt er weer een flits voorbij en geven we het een plaatsje op de tijdlijn. Op dit moment zijn we op zoek naar iemand die ons wil helpen om de flitsen (teksten, foto's) tussen de jaren 1966 en het heden voor zijn of haar rekening wil nemen door op te zoeken, te ordenen en te plaatsen. Lijkt dat jou leuk werk en wil je ons helpen door één uur per week van je vrije tijd beschikbaar te stellen ? Neem dan contact op met het verenigingssecretariaat (zie item Informatie). Vacature 1966-2000 is ingevuld. 2000-heden is nog vacant.

 

Vacature 3, Trainer fysiek seniorenteam  Vacancy 3. Physical trainer seniorteam

Voor het seniorenteam (spelers en keepers) zijn we op zoek naar een trainer fysiek die de spelers en keepers verder wil helpen aan een hogere fysieke conditie die specifiek voor het rolhockeyspel noodzakelijk is.

 

Functie inhoud :

1. bij aanvang van het seizoen, het houden van tien intake gesprekken;

2. bij aanvang van het seizoen, het verzorgen van tien fysieke 0-metingen;

3. het opstellen van tien individuele trainingsprogramma's;

4. het verzorgen van twee fysieke trainingen gedurende de voorbereidingsperiode;

5. na de voorbereidingsperiode, het verzorgen van 10 fysieke tussenmetingen;

6. het verzorgen van twee fysieke trainingen na de zomerstop;

7. gedurende het wedstrijdseizoen, het verzorgen van 10 fysieke eindmetingen.

 

Wie wil deze uitdaging met jonge en talentvolle sporters aangaan ? Kom het team helpen en wordt lid van het senioren begeleidingsteam.

 

Vacature 4, Fysiotherapeut seniorenteam  Vacancy 4. Physical therapist seniorteam

Voor het seniorenteam (spelers en keepers) zijn we op zoek naar een fysiotherapeut die de spelers en keepers wil helpen om hun specifieke sportbeoefening maximaal te kunnen blijven doen. Het uitgangspunt is dat de spelers en keepers, indien noodzakelijk, via hun huisarts en specialisten zorg krijgen aangeboden.

 

Functie inhoud :

1. bij aanvang van het seizoen, het houden van intake gesprekken;

2. een actieve rol spelen bij preventie, voorlichting en advies gedurende het seizoen;

3. beperkte begeleiding en advisering tijdens en na een blessure;

4. het adviseren aan de trainer-coach en fysieke trainer aangaande de inzetbaarheid en belastbaarheid van spelers en keepers;

5. gedurende de voorbereidingsperiode minimaal 3 maal aanwezig te zijn tijdens de trainingen dan wel thuis(oefen)wedstrijden;

6. gedurende het wedstrijdseizoen minimaal 5 maal aanwezig te zijn tijdens de   thuiswedstrijden.

 

Functie eisen :

Een relevante opleiding met sportverzorging, sportmassage en E.H.B.S.O. We denken ook aan kandidaten die bezig zijn met een studie fysiotherapie.  

 

Wie wil deze uitdaging met jonge en talentvolle sporters aangaan ? Kom het team helpen en wordt lid van het senioren begeleidingsteam.

 

Vacature 5, Aanspreekpunt projecten  Vacancy 5, Contatctperson projects

Er zijn binnen de vereniging véél projecten die een aanspreekpunt nodig hebben. Iemand die een project wil starten en tot een goed einde wil brengen. Het voordeel van een project is dat het duidelijk is wat het projectresultaat moet zijn en een project heeft altijd een start en einde. Dat wel zo prettig want dan weet je waar je aan toe bent. Dan weet je bij de start hoeveel en wanneer je een gedeelte van je vrije tijd aan het project kan besteden. Enkele voorbeelden van projecten bij onze vereniging zijn : een rolhockeypromo activiteit op een locatie in de stad organiseren, een presentatie over onze vereniging verzorgen bij een basisschool, een sportevenement op rolschaatsbaan Zuiderpark organiseren, een verenigingscommunicatieplan opstellen. Er zijn zoveel projecten bij onze vereniging aanwezig. Lijkt het je wat om aanspreekpunt van een project te worden ? Neem dan contact op met ons secretariaat onder het item “Contact” van de verenigingswebsite. Het bekijken van de aanwezige projecten is dan onze eerste gezamenlijke actie.

 

Vacature 6, Onderhoud en Beheer "second life" Vacancy 6, Maintenance and management sportmaterials

Wie heeft een technische achtergrond en heeft er plezier in om gebruikt sportmateriaal (second life) in een goede conditie te krijgen en te houden. Het gaat met name om jeugdrolhockeymateriaal voor de uitleen waardoor de jeugdtrainers altijd goed materiaal kunnen aanbieden. Nadat het materiaal in een goede conditie is gebracht verwachten we dat het materiaal onderhoud met een inzet van 2 uur per maand  is uit te voeren. Wie wil als vrijwilliger zich inzetten dat ons "second life" jeugdmateriaal in goede conditie blijft ? Vacature is inmiddels naar tevredenheid ingevuld.

 

Vacature 7, Wedstijd analist seniorenteam   Vacancy 7, Wedstrijdanalyst seniorteam

Om de spelers en keepers een nog beter trainingsprogramma aan te bieden willen we de persoonlijke prestaties van de sporters meten. We doen dat door middel van een prestatieregistratie tijdens de thuiswedstrijden van het seniorenteam. De registratie bestaat uit het tijdens de  wedstrijd "turven" van de prestaties via het registratieformulier. Lijkt het je leuk om door deze taak onderdeel te zijn van het seniorenbegeleidingsteam ? Laat dit dan weten via ons secretariaat (zie item Informatie) en de trainer-coach van het seniorenteam wil dan graag met jou deze taak doornemen. 

 

Vacature 8, Gastheer of gastvrouw sportevenementen  Vacancy 8, Host or hostess sportevents

Het komende zomerseizoen (april-september) hebben we een groot aantal sportevenementen op rolschaatsbaan Zuiderpark. Zeven keer hebben we speciale gasten die we op een sportieve wijze willen ontvangen en hierdoor kennis laten maken met onze tak van sport, de spelregels, de rolschaatsbaan en de rijke historie van onze vereniging. Daarom zijn we op zoek naar een gastheer cq. gastvrouw met een rolhockeyachtergrond die het leuk vind om deze vrijwilligerstaak uit te voeren. Per evenement kost het twee vrijetijdsuren. Uiteraard kan deze functie door meerdere personen worden uitgevoerd. Lijkt het je wat ? Neem dan contact op met ons secretariaat onder het item “Contact” van de verenigingswebsite. Een kennismakingsafspraak is zo gemaakt.

 

Vacature 9, 2e trainer-coach seniorenteam  Vacancy 9, Second trainer-coach seniorteam

Het seniorenteam bezit een goede trainer-coach doch hij heeft aangegeven behoefte te hebben aan een rolhockeykenner die met hem wil werken om het seniorenteam van de vereniging "beter" te laten worden. Zijn aanwezigheid is minimaal één training per week gewenst en vooraf gaande en tijdens de wedstrijden wordt van de 2e trainer-coach verwacht om zijn ervaring ten behoeve van het seniorenteam beschikbaar te stellen. Lijkt het je wat ? Neem dan contact op met ons secretariaat onder het item “Contact” van de verenigingswebsite. Een kennismakingsafspraak met de 1e trainer-coach is zo gemaakt. Vacature is inmiddels naar tevredenheid ingevuld

 

Vacature 10, Voorzitter communicatie commissie  Vacancy 10, President communication commission

De communicatiecommissie bestaat uit vijf leden waarvan momenteel drie zijn ingevuld. Het doel van de commissie en de hoofdtaak van de voorzitter is het bevorderen, bewaken en coördineren van de informatievoorziening en publiciteit binnen en buiten de vereniging. Mooie functie om met andere commissieleden de vereniging goed te laten communiceren. Met twee vrije tijdsuren per week kom je al een heel eind.    

 

Vacature 11, Penningmeester  Vacancy 11,  Financial manager 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van E.H.R.C. Marathon. De penningmeester heeft één keer per twee maanden overleg met zijn mede dagelijks bestuur leden. De penningmeester doet tijdens de ALV verslag van het financiële beleid van E.H.R.C. Marathon. We zijn op zoek naar een sportief ingesteld persoon (m/v) die : beschikt over financiële en/of bedrijfseconomische deskundigheid, enthousiast is over sport in het algemeen, over enige knowhow beschikt op het gebied van fiscale zaken en subsidies, in staat is om zowel te werken met diverse partijen zoals medebestuurders, de leden, subsidieverstrekkers en leden van de kascommissie, nauwgezet, analytisch en besluitvaardig is.
Lijkt dat jou leuk werk en wil je ons helpen door twee per week van je vrije tijd beschikbaar te stellen ? Neem dan contact op met het verenigingssecretariaat (zie item Informatie).
Vacature voor de jaren 2014 en 2015 is, met goedkeuring van de ALV 2014, ingevuld.   

 

Vacature 12, Dj  Vacancy 12 Dj

Wie komt de rolhockeytoeschouwers op rolschaatsbaan Zuiderpark vermaken met muziek en spraak.  Voor, tussen en na de wedstrijden vermaken met muziek en informeren over de teamopstellingen, de standen en de doelpuntenmakers ? Zit entertainen in je bloed ? Meld je aan ! 

 

Vacature 13, Lid communicatie commissie media  Vacancy 13, Member communication committee Media

Het lid media is onderdeel van de communicatie commissie met de verantwoordelijk voor de bewegende beelden, de foto's, social media (facebook, twiter) en het contact met de schrijvende- en beeldende pers. Twee uur van je vrije tijd per week en je kan deze functie prima vervullen.  

 

Vacature 14 , Sportstimulator  Vacancy 14, Sportstimulator

Om het directe contact met de basisschool onderwijsinstellingen in ons verzorgingsgebied te bevorderen zijn we op zoek naar een vrijwilliger die een aantal uren per maand (maximaal 4 uur) vrije tijd beschikbaar heeft om onze jeugdafdeling te ondersteunen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het toelichten van het jeugd beweegaanbod wat wij als vereniging aanbieden waardoor basisschool kinderen (groepen 6,7 en 8) geïnteresseerd raken in het jeugdrolhockey bij onze vereniging. Want het is tenslotte nog steeds zo dat “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst !”. Wie wil een bijdrage leveren aan het uitbreiden van het aantal jeugdleden bij de Eerste Haagse Rolschaats Club Marathon ? Geïnteresseerd in dit jeugdwerk ? Neem dan contact op met de secretaris van de vereniging : secretariaat.ehrcmarathon@gmail.com. Vacature is inmiddels naar tevredenheid ingevuld.  

 

Vacature 15, Voorzitter sponsorcommissie  Vacancy 15, President sponsor committee

De sponsorcommissie bestaat uit ten minste twee leden. De voorzitter van de commissie staat in contact met de penningmeester en wordt door deze laatste functionaris in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd. Het doel van de commissie is het werven en het behouden van financiële partners. De organisatie van de interne- en externe communicatie ten behoeve van deze partners is een onderdeel van het commissiewerk. Binnen onze vereniging zijn er drie vormen van sponsoring : Bedrijven, Club van vijftig en Donateurs. Een toelichting hierop is te vinden bij het webitem “Partners -> Financiële partners”. De vraag is wie een aantal vrije uren per maand beschikbaar wil stellen om met een andere vrijwilliger dit commissiewerk te gaan doen en uiteindelijk de vereniging meer financiële armslag te geven waardoor voor de leden mooie sportjaren kunnen worden gefinancierd.

Vacature is inmiddels naar tevredenheid ingevuld.  

 

Vacature 16, Mentor nieuwe leden  Vacancy 16, Mentor new members 

Onze nieuwe leden moeten zich thuis gaan voelen in onze vereniging. Zij moeten wegwijs worden gemaakt en zij moeten laagdrempelig bij iemand terecht kunnen met hun vragen en wensen. Voor al die doelen is een ‘mentor’ de ideale persoon!  

De mentor is een ervaren rolhockeyer of rolhockeyster die gemotiveerd is om kennis en kunde over te dragen en die met veel plezier met ervaring in onze vereniging op weg helpt met de sport en de eerste stappen binnen de vereniging. Het resultaat van de inspanningen van de mentor zal voor de nieuwe leden betekenen dat zij zich voor langere tijd thuis voelen bij de vereniging.

De mentor:

- heeft één of meer nieuwe leden een korte of langere tijd onder de hoede. Tijdens deze

periode is hij/zij de vraagbaak voor het nieuwe lid;

- heeft regelmatig, bijvoorbeeld twee keer in eerste drie maanden lidmaatschap, een gesprekje met het nieuwe lid;

- lost eventuele vragen en problemen van het nieuwe lid op;

- stimuleert het nieuwe lid met zo veel mogelijk verenigingsactiviteiten mee te doen. 

Lijkt het je leuk om nieuwe leden wegwijs te maken? Geïnteresseerd in dit jeugdwerk ? Neem dan contact op met de secretaris van de vereniging : secretariaat.ehrcmarathon@gmail.com.

 

Interesse ?  Interest ?

Heb je interesse in of vragen over één van de hierbovenstaande vacatures meld je dan bij de secretaris van onze vereniging (zie item Informatie). Een afspraak is zo gemaakt. Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vacatures ... wie komt ons als vrijwilliger helpen ?   Vacancies ... who can help us as a volunteer ?

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017 

bottom of page