Zoeken
  • Door: Marketing & Communicatie Commissie

Welkom terug! Welcome back!

Door een interne fout zijn we het oude webadres kwijt geraakt. Maar jij plaatste het horizontale streepje op de goede plaats, goed gedaan. Due to an internal error, we lost the old web address. But you put the horizontal line on the right place, well done.

We zijn blij dat jij weer terug bent en de ontwikkelingen van de oudste rolschaatsvereniging

van het land weer kan volgen. We are glad that you are back again and can follow again the

developments of the oldest roller skating club in in the country.

Ja, de fout wordt nooit meer gemaakt. Yes, the mistake will never made again.

Was: www.ehrcmarathon.com en het is nu: www.ehrc-marathon.com. Het horizontale streepje dus!

Was: www.ehrcmarathon.com and it is now: www.ehrc-marathon.com. So the horizontal line!

Je kan ons enorm helpen door jouw netwerk over het nieuwe webadres te informeren. Laat ze vooral de "cookies" uit hun browsers verwijderen. Namens het Bestuur van E.H.R.C. Marathon alvast héél hartelijk dank. You can help us tremendously by informing your network about the new web address. Let them especially remove the "cookies" from their browsers.On behalf of the Board of E.H.R.C. Marathon thank you very much.


56 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017