Zoeken
  • Door : Dagelijks Bestuur

Nelson Mandela, Rabin Baldewsingh en E.H.R.C. Marathon

Den Haag - Tijdens zijn presentatie van de Haagse sportnota "Sport maakt Den Haag sterker" op donderdag 30 juni j.l. probeerde de Haagse wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, de heer Rabin Baldewsingh zijn gehoor in Theater Diligentia te inspireren met een one-liner van Nelson Mandela (zie foto).

Niet alleen de one-liner was inspirerend maar ook de inhoud van de sportnota want er zijn voldoende mogelijkheden om als sportvereniging te gaan aansluiten voor de periode 2015- 2018 (coalitie periode) met een doorkijk voor de periode tot aan 2013.

De sportnota is openbaar en is een agendapunt tijdens de eerst volgende bestuursvergadering van het dagelijks bestuur E.H.R.C. Marathon.

===================== eerdere berichten over dit onderwerp==========================

Den Haag - Komende dinsdag 30 juni is de presentatie van de Haagse sportnota. Onze vereniging is bij deze presentatie aanwezig door Beer Fresco (voorzitter dagelijks bestuur) en Rob Verbeek (voorzitter technische commissie rolhockey). Onze vereniging heeft ook een bijdrage geleverd (30 maart 2015, stadsgesprekken) aan de tot standkoming van deze sportnota.

Bron: Marc Houben (25-06-15)

Eindelijk is het zo ver. De gemeente Den Haag heeft na een half jaar de Sportnota voor de periode 2015-2030 afgescheiden en presenteert deze onder de benaming ‘Sport maakt Den Haag sterker’ op 30 juni in theater Diligentia. Het vervult Rabin Baldewsingh, wethouder sport, nu al met trots en met vertrouwen over de kracht van sport als bindmiddel voor de langere termijn. Hij komt halverwege het gesprek met een uitspraak van de overleden mensenrechten-activist Nelson Mandela. “Hij zei het heel mooi,” weet Baldewsingh. “The sport has the power to change the world and to inspire. Sport onttrekt zich aan rangen en standen. De regels gelden voor iedereen, het biedt een gemeenschappelijke grond, een gemeenschappelijke identiteit. Dat is in een gemeente als Den Haag, met veel verschillende culturen, heel belangrijk. Sport kan een motor zijn, om bruggen te slaan en werelden met elkaar te verbinden.”

Interactief Den Haag zet hoog in met de nieuwe Sportnota, dat mag duidelijk zijn. In een half jaar tijd is deze in de steigers gezet. “We hebben er hard aan gewerkt. Het is een lekker overzichtelijke nota geworden, terwijl je over een grote hoeveelheid ambities praat. We hebben dat met een bijzonder proces aangepakt. Interactief. En dus niet door ambtenaren aan het werk te zetten en de nota te laten schrijven. Naast individuele gesprekken met sporters hebben we drie expertmeetings gehad met mensen uit het hele land. Daarna hadden we stadsgesprekken met clubs, met welzijnsorganisaties, met onderwijs, met mensen uit de wereld van sporten met een beperking, noem maar op. Uit al die gesprekken hebben we mandjes kunnen vullen. We vonden dat we niet op de korte termijn moesten gaan zitten, maar dat we een visie voor vijftien jaar hoorden neer te zetten. De schaal, waarop we mensen van alle kanten bij dit proces hebben betrokken, kun je gerust uniek noemen.”

“We hopen echt dat alle mensen gaan sporten"

De Sportnota kent enkele belangrijke elementen. Het eerste wat Baldewsingh te binnen schiet, is het vergroten van de sportparticipatie. “We hopen echt dat alle mensen gaan sporten. De sportpartici- patie ligt in Den Haag op zeventig procent. Dat lijkt behoorlijk veel, maar het is niet even hoog onder alle Hagenaars. We willen die verschillen graag wegwerken. Jongeren haken op een bepaalde leeftijd af, dat geldt ook voor ouderen. De participatiegraad ligt ook lager voor bijvoorbeeld vrouwen met een migrantenachtergrond of voor mensen met een beperking. Voor zulke groepen is het zaak op de sportdeelname een boost te geven en tot een gezamenlijke inbreng te komen, met inzet van de mensen uit de wijken zelf.”

Drie kernpunten Het gaat om drie kernpunten draaien, geeft de wethouder aan. “Op startersniveau komt er meer aandacht voor mensen met een beperking. Als tweede punt verruimen we bij topsport de aandacht. De nadruk ligt nu op watergerelateerde sporten, we hebben al de nationale trainingscentra voor beachvolleybal en zeilen. Dat gaan we uitbreiden richting zwemmen en zelfverdedigingsporten. Als derde gaan we meer doen in de wijken waar de sportdeelname het laagst is. We gaan de samenwerking binnen de driehoek sport, welzijn en zorg bevorderen en de nadruk komt ook op samenwerking tussen clubs te liggen. De sterkere kan de zwakkere helpen en zo de vitaliteit vergroten. Dat kan soms betekenen dat het tot fusies komt, willen clubs op langere termijn een gezond toekomstperspectief hebben.”

20150630_153304_edited.jpg

Presentatie Haagse Sportnota Fotograaf: Rob Verbeek

#organisatienieuws #organisatienieuws

6 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017