top of page

De pers ... aandacht voor onze verenigingsactviteiten     The press ... attention to our club activities

Bijwonen trainingen topklasse team  

Attending training topklasse team

 

Uiteraard zijn persvertegenwoordigers ook welkom bij de trainingen van het topklasse team. Indien je na afloop van de training een speler of trainer wenst te spreken, vragen wij je dit voorafgaand aan je bezoek dit te melden zodat wij de betrokkene(n) hierover tijdig kunnen informeren. 

 

De verzoeken kunnen worden ingediend bij onze Communicatie commissie via het clubmailadres: communicatie@ehrc-marathon.com.  

E.H.R.C. Marathon heeft een transparant persbeleid. Waar het kan zullen wij de verzoeken inwilligen en onze medewerking zal zo optimaal als mogelijk zijn. De verzoeken kunnen worden ingediend bij onze Communicatie commissie (communicatie@ehrc-marathon.com).

 

Ontvangst persberichten   Recieving press releases     

Voor aanvang en na onze evenementen geven wij persberichten uit. Indien je deze wilt ontvangen dan kan je dit aangeven bij de Communicatie commissie           (communicatie@ehrcmarathon.com). Vervolgens wordt je e-mail adres opgenomen op de persverzendlijst. Op deze manier wordt je tijdig geinformeerd over de meest recente ontwikkelingen bij E.H.R.C. Marathon. 

 

Marathon Info Lijn   Marathon Info line 

Gewoon even telefonisch contact kan natuurlijk ook. Daar voor is de Marathon Info Lijn, met het nummer 06 339 121 91, beschikbaar.  

 

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017 

bottom of page