top of page

De jaren 1952 - 1953 ... rolschaatssport breekt door   ... the rollingsport is coming up

1952, Kunstrolschaatsen als zomer training 

In de zomermaanden trokken jonge ijskunstijdsters rolschaatsen aan want de beide technieken komen in grote trekken met elkaar overeen. Bekende kunstrijdsters op het ijs, zoals Nellie Maas, Netty Delvoix, het danspaar Koos en Toki Odink en anderen beschouwden het rolschaatsen als een goede zomertraining. Door deze belangstelling kreeg het kunstrolschaatsen ook haar eerste trainster van het ijs: de Amsterdamse Annie Verlee. Vooral door deze ontwikkeling is te danken dat het rolkunstrijden flink vooruit ging, sneller zelfs dan het inmiddels bekendere rolhockey.

1952, juli, Een overzicht van de Marathonbaan. De cirkels zijn getekend om de leerlingen nauwkeurig achten te laten maken. Op deze wijze leren zij goed hun evenwicht bewaren.

 

 

1952, E.H.R.C. Marathon kinder schaatsklas

In het jaar 1952 vierde de vereniging het vijfde jaar van de kinderschaatsklas onder leiding van Karel Brand. Ieder kind was welkom en kon voor een klein bedrag rolschaatsen huren bij Henk Ooms. In het jaar 1952 werd de Marathon Rinck alleen al door 30.000 kinderen bezocht.

1952, Dames rolhockey

Het dames rolhockey in Nederland kreeg in 1971 de eerste impulsen via de vereniging Hollandia alwaar ex-kunstrijdsters de hockeystick ter hand namen en door international Tammens lessen kregen in stick- en schaatstechniek. De vereniging H.R.C. Hollandia speelde in die jaren inmiddels al lang niet meer op de Marathon-rinck. Op de hier onderstaande foto’s is zichtbaar dat een 3-jarige Anita Ooms op de Marathon-rinck met een stick in haar handen het spel rolhockey speelt. Kunnen we dan vaststellen dat zij de jongste dames rolhockeyer aller tijden is ?

1952, Demo’s, demo’s, demo’s

Om het rolhockey en het kunstrijden meer bekendheid te geven was het voor de leden een meer als een normale zaak om demonstraties te verzorgen. Op pleinen, straten, hallen en overal waar je maar een beetje kon rolschaatsen werd er een demonstratie verzorgd zoals in steden en dorpen als Arnhem, Maastricht, Emmen, Groningen, Den Bosch, Utrecht, Rotterdam, Heerlen, Hilversum, Amsterdam, Tilburg, Breda, Dordrecht, Haarlem en Ede. De demonstraties moesten een impuls geven aan nog meer particulieren en gemeentebesturen tot de bouw van nieuwe rolschaatsbanen.

1952, July, Dordrecht. E.H.R.C. Marathon voor aanvang van een demonstratie

1953, Den Haag rolschaatsstad nummer 1

In het jaar dat de vereniging E.H.R.C. Marathon haar eerste lustrum (5 jarig bestaan) viert met dans, muziek, tombola, rad van avontuur, cabaret en huldigingen in de geheel gevulde zaal van het zalencomplex Amicitia in de Haagse binnenstad blijkt Den Haag rolschaatsstad nummer 1 te zijn. De Marathon-rinck is de eerste Nederlandse rolschaatsbaan en uit de verre stadswijken als Voorburg en Wassenaar trekt de jeugd naar de Savorin Lohmanlaan. Want daar vind het plaats.

 

De eerste rolschaatsbaan van Nederland is nu 40 bij 20 meter, zeer veilig door het ontbreken van fietser, voetgangers en auto’s. En op de gladde eternietplaten kun je veel beter rolschaatsen dan op al dat asfalt en stoeptegels elders in de stad.

 

Heel veel jeugd krijgt de schaatsbeginselen aangereikt van rolschaatstrainster Annie Verlee. Mevrouw Verlee, die ook als instructrice kunstrijden verbonden is aan de Haagse Overdekte Kunstijsbaan, HOKIJ. Zeventig procent van haar ijsleerlingen nam ze mee naar de Marathon-rinck. Viermaal in de week geeft zij les. Het lesgeld is nogal aan de hoge kant, want voor een kwartier onderricht in het kunstrijden betaald men 1,50 gulden. Gedurende de afgelopen jaren is het animo voor het rolschaatsen zo toegenomen dat het in Den Haag onmogelijk werd om nog tweede hands rolschaatsen te bemachtigen. In het jaar 1952 bezochten meer dan 30.000 kinderen de rolschaatsbaan in Zuid West Den Haag.

 

Naast de rolschaatsbaan bood de familie Ooms de bezoeker ook horecafaciliteiten met een gezellig buitenterras en voor de niet rolschaatsers een speeltuin. Kortom het was gezellig verblijven daar aan de rand van de Haagse duinen. Hier een groene flyer aan weerskanten van de rolschaatsbaan en de speeltuin.Het aanbod aan de Savorin Lohmanlaan per flyer​

1953, IJskunstrijdster Joan Haanappel helpt rolkunstrijdsters 

Het kunstrolschaatsen geniet eveneens van een opgaande populariteit. Al vanaf het begin waren de kunstrijdsters van E.H.R.C. Marathon en K.R.C. de Antilopen op de Marathon-rinck actief. Wie af en toe een bezoek heeft gebracht aan de Haagse Overdekte Kunst IJsbaan, HOKIJ kent natuurlijk Joan Haanappel, het 12 jarig meisje, dat dit jaar kans zag de gouden medaille bij het ijskunstrijden te behalen. In de ijsloze Haagse periode heeft Joan ook rolschaatsen aan en helpt de kunstrijders en kunstrijders van E.H.R.C. Marathon. Leuke mededeling op een papiertje in de kantine van de rolschaatsbaan : “De Marathon-rinck is voortaan ook weer in de avonduren voor vrij rijden geopend, behoudens natuurlijk op de uren, dat er training is. Veelal begint dit vrij rijden om acht uur tot half elf. De baan is echter in verband met training elke maandag en vrijdagavond door het publiek niet te berijden. Wel natuurlijk door degenen die dan training hebben”

 

1953, Vrijwilligers 

Het bestuur van E.H.R.C. Marathon bestaat in het jaar 1953 uit 1e voorzitter de heer Visbeen, 2e voorzitter de heer Brand, 1e secretaris de heer Dijkman, 2e secretaris de heer Dijkstra, 1e penningmeester de heer F. Bakker, 2e penningmeester de heer de Kriek en commissaris de heer Meelen.

1953, De legendarische "Marathon Rinck" vergde veel onderhoud.  Hier de vrijwilligers Dik Verbeek, Nico van Onselen en Henk van der Veer in actie.  Onderhoud aan de eigen kledingasten voor het rolhockeymateriaal.  Achter Nico van Onselen het raam/luik waar schaatsen bij Henk Ooms werden gehuurd.

1953, Uitwedstrijd in Helmond. Staand v.l.n.r. Dik Verbeek, Sjakie Kempenaar, Huub Baden en coach Rob Roemers. z.v.l.n.r. Johny van de Broek, keeper Gerard Huntink en Loek van Leeuwen.

1953, E.H.R.C. Marathon lid naar WK hardrijden

In de verenigingsstatuten van E.H.R.C. marathon stond : rolhockey-kunstrijden-hardrijden. Een van de takken van sport op de Marathon-rinck was dus het hardrijden. In dit jaar en wel op 19 en 20 september nam E.H.R.C. Marathon lid Henk van der Veer deel aan het Wereld kampioenschap hardrijden te Italië. Zijn resultaten in het Italiaanse Venetie zijn helaas bij de auteur niet bekend. ​

1953, Poster van het WK hardrijden in Venezie (Italië)

1952, Marathon-rinck, kunstrijdster Tiny Bom in actie

1952, juli, Rolhockeyer John Houwelingen verward in een Gordiaanse knoop.​

1952, E.H.R.C. Marathon-rinck. De E.H.R.C. Marathon kinderschaatsklas

1952, Marathon-rinck, De 3 jarige Anita Ooms als damesrolhockeyer, de eerste in Nederland !

1952, July, Dordrecht. De rolhockey demonstratie door E.H.R.C. Marathon 

1953, Ook het kunstrijden vond plaats op de rolschaatsbaan in Kijkduin. Links trainster Hilde Hute en rechts de 4-jarige Anita Ooms de dochter van een van de initiatiefnemers, Tom Ooms.​

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017 

bottom of page