top of page

2013, Den Haag

De afgelopen jaren werd de vereniging niet sterk vertegenwoordigd door een actief Bestuur en ook de leden toonden niet het enthousiasme bij het beoefenen van hun tak van sport. Het was duidelijk dat de vereniging op een "dood spoor" zat. De jeugdafdeling werd zelfs opgeheven. Het resultaat was er ook naar. De toonaangevende vereniging van weleer had géén initiatieven meer. Alleen nog de lopende zaken werden afgehandeld. Deze mindere periode gaf een sterke teruggang van het ledenaantal. Er moest iets gaan gebeuren. Uiteindelijke werd het verenigingsjaar 2013 uitgeroepen tot een impulsjaar waarbij nieuwe initiatieven, en oude initiatieven in een nieuw jasje, werden ondernomen. Uiteindelijk begon het verenigingsleven weer een héél klein beetje op te bloeien door de Haagse Rolhockey Nederlaagserie, het schoolrolhockey en de Early Bird wedstrijden weer te organiseren. Nieuw was de Marathon knock-out 3vs3. Een nieuwe rolhockeyvariant, gespeeld op de "Zuiderpark baan", wat in de maand september een daverend succes werd. Het impulsjaar 2013 gaf aan dat de rolschaats/rolhockeysport in de Haagse regio zeer zeker aan een behoefte voldeed. Het impulsjaar 2013 was geslaagd en de eerste plannen voor het nieuwe seizoen werden al weer gemaakt. Dankzij enkele liefhebbers werd de vereniging van haar ondergang gered.  Het nieuwe Bestuur stelde een driejarenbeleidsplan 2014-2016 Marathon 2.0, een ambitieus plan waarop de vereniging de komende jaren gaat drijven.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014, Den Haag

Het jaar begon goed door een maximaal bezette Algemene Leden Vergadering waar het Bestuur haar doelen voor het jaar 2014 aan de leden presenteerde. Het jaar 2014 werd een succesvolle aansluiting op het impulsjaar 2013. Het bleek dat het Haagse rolhockey nog steeds levensvatbaar was en het begon weer te borrelen op de sportaccommodaties Rolschaatsbaan Zuiderpark en Sporthal Oranjeplein. Het bericht dat de ontwikkeling van de Sportcampus Zuiderpark zijn doorgang kon vinden was een grote stimulans voor de vereniging. Overdekt rolhockey spelen vanaf eind 2016 op acommodaties welke 100 meter van elkaar afliggen gaat tot de mogelijkheden behoren. Een lang gekoesterde wens kan tot uiting komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Het borrelen van verenigingsactiviteiten vond met name in het zomerseizoen plaats. Op de buitenaccommodatie in het stadspark Zuiderpark werden er veel sportevenementen georganiseerd maar ook ander soortige verenigingsactiviteiten werden gewaardeerd. Personen met een sporthart boden zich spontaan aan als vrijwilliger om de vereniging een positieve impuls te geven. De wegen naar de sportacommodaties werden weer gevonden en het ledenaantal begon weer te groeien. Trots werd de vereniging op de aanmelding van jeugdleden naar aanleiding van het succescolle de Marathon Jeugdrolschaats Experience.  De oudste rolhockeyvereniging van het land (sinds 1947) heeft zich weer hervonden. Het driejaren beleidsplan (2014-2016) heeft voldoende inhoud om de komende jaren te blijven groeien onder het motto "Mijn club, jouw club, onze club!"

 

DE JAREN 2013 - 2016 ... de wederopstanding !  ( ...  the resurraction ! )

2013, Het impulsproject Marathon Knock-out 3vs3 werd een daverend succes.​

Eind 2013, Het nieuwe bestuur werkt aan het driejarenbeleidsplan 2014-2016 Marathon 2.0

2015, Zoek de overeenkomst

In de buitenlucht sporten is natuurlijk heerlijk. Maar de Nederlandse weersomstandigheden willen nog wel eens voor een natte sportvloer zorgen. Wat is de grote overeenkomst tussen de hierbovenstaande foto's? Ja, het droogtrekken van de sportvloer. Foto links 1966 en foto rechts 2015, beide foto's genomen op rolschaatsbaan Zuiderpark. Bijna 50 jaar zit tussen de beide momenten. En nog steeds komen de droogtrekkers op dezelfde wijze na een regenbui in actie. 

2015, Outdoor en Indoor rolhockey

 

In de maand april 2015 werd de eerste heipaal geslagen voor een sportcentrum in het Haagse Zuiderpark. Dit centrum is op 100 meter gelegen van de rolschaatsbaan Zuiderpark en gaat vanaf eind 2016 plaats bieden aan sportonderwijs (HBO-MBO), topsport en breedtesport. In één van de nieuwe hallen is er ook plaats voor de tak van sport rolhockey. Dus vanaf eind 2016 kan er zowel outdoor (rolschaatsbaan Zuiderpark) als indoor (sportcampus Zuiderpark) rolhockey worden gespeeld. 

Mei 2015, Op 100 meter afstand van de rolschaatsbaan Zuiderpark ligt de bouwlocatie voor Sportcampus Zuiderpark met o.a. een topsporthal (3.5000 toeschouwers).

2015, Zichtbaar zijn 

 

Een van de vele adviezen die vereniging krijgt is om zichtbaar te worden. Laat zien wie de vereniging E.H.R.C. Marathon is. Laat zien wat voor een mooi beweegaanbod de vereniging heeft. Vanuit dit oogpunt worden er zogenaamde banners, vrijwilligerspolo's en andere uitingen aangeschaft.  

2015, Het  jaar van... "gaat het lukken?"

 

Het jaar 2014 verliep dus volgens plan. Het begon weer te borrelen in Den Haag. Maar zou het zich in 2015 doorzetten? Eind 2015 is toch het moment van het tweede jaar van het amitieuze driejarenbeleidsplan 2014-2016 Marathon 2.0. Zal de groei zich doorzetten? We kunnen kort zijn. Ook het jaar 2015 verliep fantastisch. Het blijkt dat de Hagenaar of Hagenees de al oude E.H.R.C. Marathon (sinds 1947) niet is vergeten. Steeds meer mensen weten de weg naar het Zuiderpark weer te vinden. Steeds meer mensen sluiten zich aan. De vereniging is zich aan het ontwikkelen. Twee stapjes vooruit, één stapje voor uit.  

2015, Zondag 29 november: ... een cadeau-tje 

 

Het seniorenteam ging de afgelopen jaren steeds beter presteren en werd er gewerkt aan het uitbreiden van de selectie. Door de slechte voorafgaande verenigingsjaren kwamen er ook géén jeugdspelers "door". Langzaam maar zeker werd de selectie groter en groter waardoor het team minder kwetsbaar werd. Ook in 2015 deed het team weer mee om de bovenste plaatsen tot dat er in de eindfase van een bloedstollende competitie kampioensmogelijkheden ontstonden. In de één en na laatste ronde kon het team in Eindhoven kampioen worden. De Haagse sporthouder de heer R. Baldewsingh was speciaal naar Brabant gekomen. Er werd zelfs een touringcar ingezet om het team te ondersteunen. Het lukte niet. Er werden twee nederlagen geleden. Er bleef nog één kans over. Zonder 29 november te Brunssum. In het verre Limburg moest het gebeuren. En het lukte. Nu twee verdiende overwinningen. E.H.R.C. Marathon na 12 jaar weer Nederlands kampioen. Naast dit kampioenschap werd ook het BeNeLux kampioenschap mee naar Den Haag genomen. Deze dag was een cadeau-tje voor de vereniging die zo hard werkt aan haar terugkeer.

 

2015, Zondag 20 december, seizoensafsluiting

 

Een ludiek verenigingsevenement in sporthal Oranjeplein door het spelen van "Tutti Frutti" rolhockey waarbij de deelnemende teams werden samengesteld uit de leden van de vereniging E.H.R.C. Marathon. De teams werden gemixed samengesteld uit de groepen senioren, trim-ers, jeugd en veteranen. Ook niet-sporters waren welkom. En natuurlijk ontbrak de Kerstborrel met een hapje en een drankje niet. In de tijd van het licht en geboorte werd er ook teruggekeken en stilgestaan bij de diverse mooie momenten uit het verenigingsjaar 2015. Merry Christmas! 

2015, Zondag 25 januari Nieuwjaarsborrel

 

In Paviljoen rolschaatsbaan Zuiderpark werd, na het spelen van Tutti Frutti wedstrijden in sporthal Oranjeplein, de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel gehouden. Een samenkomst waar leden en relaties van de vereniging elkaar troffen. Wat gaan we met elkaar het komende verenigingsjaar doen? Wat gaan we met elkaar beleven? Waarom zijn we lid van de Eerste Haagse Rolschaats Club Marathon? Eervol was het bezoek van de sportwethouder, de heer R. Baldwesingh. Zijn voornemen om in 2015 kennis te makken met de tientallen Haagse sportverenigingen werd gestart met een bezoek aan onze vereniging.     

2015, 10 februari De Algemene Leden Vergadering 

 

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is hét moment om als leden bij elkaar te komen en over het beleid van de verenigingontwikkeling te spreken. Het zijn immers de leden die het beleid bepalen van de vereniging. Het driejaren beleidsplan 2014-2016 Marathon 2.0 was ook voor deze vergadering de rode draad. Er kon met genoegen terug worden gekeken op een goed eerste jaar van het driejaren beleidsplan.  De jaarplannen met het driejarenbeleidsplan als basis werden gepresenteerd en goedgekeurd. Het verenigingsjaar 2015 kon gaan starten. 

2015, 14 februari Rolbeachfit 

 

Dit nieuwe winter evenement werd matig door de leden bezocht maar kreeg wel een hoge waardering van degene die aanwezig waren. Om deze reden zal het nieuwe evenement in 2016 toch weer op de verenigingskalender worden geplaatst. Het was prettig om het actieve gedeelte op het strand van Kijkduin af te sluiten met een dampende kop chocolade.

2015, 26 februari Fanclub reis

 

De fanclub organiseerde bij aanvang van het nieuwe seizoen 2015 een fanreis naar de final 8 om het bekerkampioenschap (Coppa Italia Hockey Pista) van Italie. In het Toscaanse en aan de Tyrreense zee gelegen Follonica was de vereniging ASD Follonica Hockey 1952 samen met de Italiaanse bond (FIHP) de organisator van dit sportevenement. Vele grote namen uit het hedendaagse wereldrolhockey spelen bij de Italiaanse topteams. De zeven wedstijden in een knotsgekke Italiaanse Palazzetto rolhockeyomgeving waren een genot er er naar te kijken. 

2015, 30 maart Workshop Wedstrijdtafel 

 

Wij vinden het als vereniging belangrijk dat we de wedstrijden welke in Den Haag indoor en outdoor worden verspeeld een goede begeleiding verkrijgen. En daar hoort een goed functionerende wedstrijdtafel zeer zeker bij. Om dit in het nieuwe seizoen aan te kunnen bieden heeft de Opleiding Commissie een workshop Wedstrijdtafel ontwikkeld. Er was veel interesse voor deze workshop die een invulling gaf aan de functie Wedstrijdtafel official. 

2015, zaterdag 13 juni, European Veteran Rinkhockey Invitational Cup 

 

De EVRICup staat bekend als het officieus Europees kampioenschap voor veteranen clubteams uit de landen Spanje, Portugal, Italie, Engeland, Duitsland, Zwitserland en Nederland. Het jaarlijkse 4 dagen toernooi heeft een roulerende locatie in één van de deelnemende landen. Dit jaar was de vereniging Paco de Arcos uit Portugal de gastheer. In de categorie 50+ greep ons veteranenteam verrassend naar de titel.   

2015, Zaterdag 7 november, verjaardag 

 

De vereniging is vandaag jarig. Het viert haar in alle stilte haar 68e verjaardag. Het is hiermee de oudste rolschaatsvereniging van Nederland. Volgend jaar zal zij dit weer in stilte vieren maar in 2017 gaat ze los! Dan zal E.H.R.C. Marathon haar 70e levensjaar gaan zien. 

2015, maart, aandacht voor  vrijwilligers 

 

We maken véél plannen en dat is leuk maar als sportvereniging zijn we géén sportbedrijf. Alle werkzaamheden die van toepassing zijn om de vereniging "draaiende" te houden moeten door vrijwilligers worden gedaan. We prijzen ons gelukkig dat we steeds meer vrijwilligers hebben die zich voor de vereniging willen inzetten. Daardoor zijn we met elkaar succesvol en hebben we een mooie vereniging. Maar we zijn altijd op zoek naar extra vrijwilligers die de vereniging willen helpen. 

           

2015, Woensdag 1 mei Finale schoolrolhockey 

 

Na twee voorronden werd de finale van het jeugdrolhockeytoernooi basisschoolkinderen op rolschaatsbaan Zuiderpark verspeeld. De winnaar werd het team van de OBS De Krullevaar. 

2015, Marathon 3vs3  Knock-out

 

Een andere vorm van rolhockey (3 tegen 3, kleinere rolschaatsbaan, kortere speeltijd) lijkt aan te slaan. De derde editie is een groot succes. Maar liefst drie categorien met deelnemers, ook van buiten de vereniging, maken het evenement tot een evenement van sport, muziek en gelukkig mooi weer. Volgend jaar weer! 

2015, Zondag 26 april, Haagse Rolhockey Nederlaagserie  

 

Een terugkerend evenement zijn de Haagse Rolhockey Nederlaagserie. Gedurende drie speelronden gaan zes verschillende rolhockeyteams de strijd aan met het seniorenteam. Het team met het beste resultaat tegen het seniorenteam van de vereniging werd winnaar van de serie. Helaas had de organisatie dit outdoor seizoen te kampen met slecht weer waardoor er twee speelronden géén doorgang konden vinden.  

2015, Zondag 12 april, opening outdoor seizoen 

 

Volgens een goede traditie opent het veteranenteam het outdoorseizoen met een drieluik onder de naam "Zonder verleden, géén heden". Rolschaatsbaan Zuiderpark was het decor van drie vriendschappelijke wedstrijden welke onder leiding stonden van de E.H.R.C. Marathon clubscheidsrechters.

2015, Zondag 26 september, Kunstrijden 

 

Sinds vele jaren tussen de rolhockeywedstrijden weer kunstrijdemo's. Oude tijden herleefden op rolschaatsbaan Zuiderpark. We keken er lang naar uit. 
 

Organisator Anita Ooms:"We zijn blij dat tijdens het allerlaatste outdoor verenigingsevenement van dit seizoen toch nog het kunstrijden in het rolhockeyprogramma hebben kunnen opnemen. Dit is mogelijk door de goede samenwerking met de kunstrijvereniging Rolling "90 uit Moerkapelle". Deze vereniging heeft haar onderkomen op slechts 20 kilometer afstand vanaf Den Haag en is vijf en twintig jaar geleden opgericht door oud leden van .... E.H.R.C. Marathon.

2015, Bestuurders moeten ook trainen  

 

De Algemene Leden Vergadering heeft een Dagelijks Bestuur gekozen die van mening is dat bestuurders ook moeten trainen. Daarom worden er diverse opleidingen gevolg die met name door de gemeente Den Haag worden aangeboden. Er wordt ook deelgenomen aan de Haagse sportnetwerken waardoor de naam van de vereniging steeds bekender in de Haagse sportwereld begint te worden. De samenwerking met Sports Consultancy (Haagse Hogeschool) begint ook haar vruchten af te werpen. 

2015, Sponsor een digitale rolhockeybal 

 

Drie maanden lang deed de vereniging mee aan een online sponsor actie met de naam "Digitale rolhockeyballen te koop!". Onze vereniging was de eerste rolhockeyvereniging van Nederland die hieraan heeft deelgenomen. In samenwerking kwam er een module rolhockey tot stand bij het bedrijf Clubkit bv. Het heeft de vereniging een bedrag opgeleverd waaruit een nieuw wedstrijdregistratiebord is aangeschaft. Met recht dus een succesvolle actie.

2015, Zondag 15 november, jeugd primeur 

 

Op deze dag speelde ons nieuwe jeugdteam haar eerste wedstrijd. Dat was wel héél lang geleden dat het blauw en wit door jeugdspelers werd gedragen. In Eindhoven gebeurde het dan weer. Met een touringcar naar Eindhoven. En dan tussen belangrijke seniorenwedstrijden je eerste jeugdwedstrijden spelen. Dat is pas een ervaring!  

2015, Woensdag 23 december, een indrukwekkende brief 

 

Het Bestuur van onze vereniging ontvangt een persoonlijk schrijven van de heer Rabin S. Baldewsingh, wethouder sociale zaken, werkgelegenheid, wijkaanpak en sport. Een schrijven waarin de vereniging zijn felecitaties ontvangt met het behaalde landskampioenschap en het BeNeLux kampioenschap door haar seniorenteam. Maar ook de complimenten dat de vereniging zich zo goed aan het wikkelen is. Dit schrijven geeft het Bestuur een enorme impuls om in het jaar 2016 vol enthousiasme het laatste jaar in te gaan van het driejarenbeleidsplan 2014-2016 Marathon 2.0.    

 

Zondag 15 november te Eindhoven. De sportwethouder zittend derde van rechts, eerste rij.

 

Aandachtig toeschouwer tijdens de verloren wedstrijd tegen ZRC/Brunssum.

 

Géén landskampioen. Over twee weken de herkansing.

 

Toen lukte het wel.

2015, Donderdag 19 november, maatschappelijk betrokken 

 

E.H.R.C. Marathon is een maatschappelijk betrokken sportvereniging en de gemeentelijke ambitie is om het sportklimaat in de stad te verbeteren. Zo ook in stadsdeel Escamp waar onze outdoor accommodatie is gelegen. Wijken die tegen het Zuiderpark aanliggen zijn de wijken Moerwijk en Rustenburg-Oostbroek.

 

In alle wijken van de stad en dus ook in deze twee wijken worden lokale netwerken opgezet bestaande uit partijen die een bijdrage leveren aan sport in de omgeving. E.H.R.C. Marathon is gevraagd om één van de partners te zijn.  Met de betrokken partijen wordt gezamenlijk besloten wat er in de wijken nodig is om iedereen aan het sporten te krijgen. De bijeenkomsten die zijn opgezet om tot de lokale netwerken te komen bestaan uit het delen van kennis, afstemming van aanbod, bespreken van kansen, creeren van nieuw aanbod en het benoemen/uitvoeren van concrete acties. Tja, en dan heeft onze vereniging natuurlijk een geweldig beweegaanbod. Rolschaatsen! En dan maken we het nog leuker. Gaan we met een bal en stick het spel rolhockey spelen. Hoe leuk is dat! 

2015, Maandag 6 april, De Savorin 

 

De lancering van een mooi platform. De Savorin is een exclusieve omgeving van rolschaatsliefhebbers die ooit in het verleden véél plezier hebben beleefd aan het rolhockey, het hardrijden of het kunstrijden. De Savorin is een een in 2015 genomen initiatief van de Eerste Haagse Rolschaats Club Marathon en brengt op deze wijze de liefhebbers bij elkaar met een verleden op de rolschaatsbanen als rolhockeyer, als hardrijder, als kunstrijder of gewoon als enthousiaste bezoeker. Inschrijven werd mogelijk gemaakt door: http://www.ehrcmarathon.nl/#!desavorin/cvlt

2015, Zaterdag 14 november, Parijs 

 

Vanwege de afschuwelijke gebeurtenissen op vrijdagavond 13 november in Parijs spreekt het Bestuur van de vereniging zich uitgesproken over respect, waardigheid en onze vrijheid. De gedachten zijn bij de slachtoffers en hun nabestaanden. Het seniorenteam droeg zondag 15 november tijdens haar wedstrijden om het Nederlands kampioenschap om de linkerarm een rouwband.

2015, Zondag 12 april, eerste wedstrijd trim-ers 

 

Ze vroegen er zelf om. Na de wekelijkse trainingen waar bewegen op rolschaatsen met bal en stick veel plezier geeft wilden ze eigenlijk ook wel eens een partij spelen. Dat kon. Dus werden de trim-rolhockeyers opgenomen in het wedstrijdprogramma van de drieluik "Zonder verleden, géén heden" waarvan de organisatie in handen was van het veteranenteam van de vereniging.

2016, het voorjaar en de zomer 

 

De vereniging is sterk aan het groeien en er zijn weer evenementen op de rolschaatsbaan Zuiderpark. Doch de eigenaar van de sportaccommodatie had de laatste jaren weinig tot niets aan de accommodatie laten uitvoeren. De accommodatie ging er armoedig uit zien. Dankzij de nieuwe wethouder sport van de gemeente Den Haag werd er weer eens groot onderhoud werkzaamheden uitgevoerd. Het kleedkamer- en officialgebouw werd aan de buitenzijde geschilderd, de sta   

tribune weer opgeknapt. Ook kwamen er dug-outs aan de lange zijde van de rolschaatsbaan. De volledige sportvloer werd vervangen.  En nu maar hopen dat de vereniging zich blijft ontwikkelen en de eigenaar van de accommodatie het noodzakelijke onderhoud tijdig blijft uitvoeren. 

2016, De bouw van een iconisch sportcentrum

 

Buiten de renovatie van onze outdoor accommodatie kwam er nog iets moois tot stand in het Zuiderpark. Inmiddels was de bouw gestart van een volgens de tekeningen wel een heel mooie sportaccommodatie. Met een nog mooier perspectief. We kunnen daar indoor rolhockey gaan spelen. 

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017 

bottom of page