top of page

 

Een historisch overzicht van de dagelijkse besturen gedurende de statutair vastgelegde verenigingsjaren (1 januari - 31 december). Het is duidelijk zichtbaar dat de informatie ontbreekt over de functiebezetting. Dus heb je betrouwbare informatie die met ons wil delen dan maken we daar dankbaar gebruik van om het historisch overzicht te completeren (info@ehrcmarathon.com).   

Dagelijks bestuur, Bestuur en Commissies ... vrijwilligers met een sporthart !   Board members ... volunteers who love the sport !

Algemeen

Ook voor onze sportvereniging is een organisatiestructuur noodzakelijk. De leden van de vereniging hebben de samenstelling van het huidige dagelijks bestuur tijdens de algemene leden vergadering vastgesteld. Het dagelijks bestuur heeft als doelstelling leiding te geven aan de gehele vereniging, oftewel het besturen van de vereniging E.H.R.C. Marathon. Het Dagelijks bestuur laat zich adviseren door de ingestelde commissies.

Jaartal    voorzitter - penningmeester - secretaris

 

1947        .. Hazelaar

1948

1949

1950

1951                                                                   D. Verbeek

1952                                                                   N. Dijkstra

1953        .. Visbeen           F. Bakker            ..  van Kloeten      

1954                                                                   ..  Dijkman

1955                                      F. Ligtvoet

1956

1957

1958        J. van der Poel  E. van Reenen J. Teunisse

1959        A. Broker            C. Staal             J. Teunisse 

1960

1961

1962

1963

1964        P. Ligtvoet

1965       W. Bergmans                               J.Teunisse 

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

 

aartal        voorzitter - penningmeester - secretaris

 

 

1985

1986

1987

1988            C. Bonnet

1989            C. Bonnet

1990            J. Bonnet

1991            J. Bonnet   

1992            J. Bonnet

1993            J. Bonnet

1994            J. Bonnet

1995            J. Bonnet

1996            J. Bonnet

1997            J. Bonnet                                                                 

1998            J. Bonnet

1999            J. Bonnet                M. Lunenburg            D. Swinkels

2000            ...                               ...                                    ...

2001            ...                        ...                             ...

2002            ...                        ...                            D. Swinkels

2003            ...                              J. Hartkamp                ...

2004            ...                               ...                                   N. van Dongen 

2005            ...                               ...                                  ...

2006           M. Hartkamp          M. Zaal                        ...                   

2007           M. Hartkamp          ...                                   ...

2008           M. Hartkamp          ...                                   ...

2009           M. Hartkamp          ...                                   ...

2010           M. Hartkamp          ...                                   ...

2011           M. Hartkamp          ...                                   ... 

2012           M. Hartkamp          M. Lunenburg           E. Bal

2013           M. Hartkamp          J. van Dongen           E. Bal

2014           M. Hartkamp          B. Fresco                    E. Bal

2015           B. Fresco                 B.Fresco a.i.              G.Huntink

2016           B. Fresco                 M. Domingos             G. Huntink

2017           B. Fresco                 M. Domingos             F. v. Limborgh

2018           B. Fresco a.i.          B. Fresco a.i.             R. Verbeek a.i. 

2019           B. Fresco                 P. Sacramento          G. Huntink  

2020

Dagelijks bestuur  

Beer Fresco, voorzitter

Paulo Sacramento, penningmeester  

Ger Huntink, secretaris                       

 

De dagelijks bestuursleden zijn door de leden tijdens de Bijzondere Leden Vergadering d.d. 30 september 2018 voor een termijn van drie jaar gekozen, dus aftredend 30 september 2021.  

 

Bestuur 

Beer Fresco, voorzitter  

Paulo Sacramento, penningmeester 

Ger Huntink, secretaris

Rob Verbeek, lid

Frans Huntink, lid

 

Accommodatie Commissie 

Frans Huntink, voorzitter, rolschaatsbaan/sportcampus Zuiderpark 

José Raposo, lid

Rob Verbeek, lid, tijdelijke huisvesting Rolsport Home 

 

Contact besturen en commissies

Via mailadres secretaris@ehrc-marathon.com

 

Via de E.H.R.C. Marathon Info Lijn 06 339 121 91 

Marketing & Communicatie Commissie 

Rob Verbeek, voorzitter, content

Ed Ros, lid, design

Huey Verbeek, lid, webmaster, social media, ICT

Vacature, lid, stagiair opleiding HBO-MBO Marketing & Communicatie  

 

Technische Commissie Rolhockey

Frans Huntink, voorzitter 

Anita Ooms, lid, jeugd

Randy van Dongen, lid, topklasse

Mieke van Buuren, lid, trim-ers

Wim Meijer, lid, veteranen 1

Ed Ros, lid, veteranen 2

 

Geschiedenis Commissie 

Rob Verbeek, voorzitter, content

Anita Ooms, lid, content voor periode 1947 – 1965 

Nico Dijkstra, lid, content voor periode 1947 – 1965

Ben Janssens, lid, content voor periode 1966 - 2000 

Joran Hartkamp, lid, content voor 2001 – heden

 

Materialen Commissie 

Frans Huntink, voorzitter

Paulo Sacramento, lid, nieuw

José Raposo, lid, second life

Beschermers erfgoed Eerste Haagse Rolschaats Club Marathon 1947 :  Mevrouw Anita Ooms en de heer Wil Ooms 

Vrijwilliger worden bij E.H.R.C. Marathon? Bekijk snel een van de vacatures!

Het Dagelijks Bestuur van de vereniging heeft per ingang van de Algemene Leden Vergadering 2015 besloten om uitgeven van het ere lidmaatschap weer in alle eer te herstellen. Het verkrijgen van het certficaat "Haagse Held" komt overeen en heeft de status van een erelidmaatschap bij de verenigig E.H.R.C. Marathon.  

 

- De heer Marcel Hartkamp (Algemene Leden Vergadering 2015) 

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017 

bottom of page