top of page

Algemeen

Al onze basis verenigingsactiviteiten worden gefinancierd door de leden zelf. Zij betalen voor hun lidmaatschap een contributie. Maar als Bestuur willen we op verzoek van de leden meer activiteiten organiseren zonder een contributieverhoging door te voeren. Dat is lastig want als je "een dubbeltje hebt kan je géén kwartje uitgeven". Aldus een oud gezegde. Om de extra activiteiten mogelijk te maken zoeken we dus naar extra geldbronnen. Eén van die bronnen kan zijn door een samenwerking met een partner (bedrijf, overheid, persoon) aan te gaan door middel van sponsoring. Een aantal vormen van sponsoring hebben we hier onder opgeschreven. Heb je interesse of kan je bemiddelen om een extra geldbron aan te boren, kom dan in contact met ons verenigingssecretariaat (zie item Informatie).  

Financiele partners ... sluiten onze begroting !

De Club van vijftig als sponsor

Voor een jaarlijkse bijdrage van 50 euro (kan ook meer dan 1x 50 euro) kan je lid worden van deze club met rolschaatsliefhebbers. Dan ben je een vriend van de vereniging ! De Club van vijftig heeft als doel om de vereniging E.H.R.C. Marathon financieel te ondersteunen en wordt geleid door een onafhankelijke commissie. Voor de besteding van de gelden wordt er overleg gevoerd met het bestuur van E.H.R.C. Marathon. Met de extra gelden kan de Club van vijftig E.H.R.C. Marathon bij bijzondere uitgaven ontlasten en zo lever je een indirecte bijdrage aan de gehele vereniging. Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt door de leden bepaald aan welk doel de gelden worden besteed. Hiervoor zal door de onafhankelijke commissie in overleg met het bestuur voorstellen worden gedaan. Eén doel staat altijd bovenaan de lijst van doelen en dat is de jeugd. De commissie hanteert een belangrijk extra uitgangspunt namelijk: 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst'. Daarom stelt de Club van Vijftig jaarlijks een bedrag beschikbaar dat direct ten goede moet komen aan de jeugd binnen de vereniging, bijvoorbeeld de opleiding van jeugdtrainers en het organiseren van jeugdbijeenkomsten. Iedereen kan lid worden van de Club van vijftig. Ben je lid, supporter, liefhebber, heb je een bedrijf, het maakt niet uit. Ook complete teams en gezinnen kunnen lid worden van de Club van vijftig. Wil je lid worden van de Club van vijftig ?  Laat dit weten via ons verenigingssecretariaat (zie item Informatie).
 

 

Het bedrijfsleven als sponsor

Binnen het sponsorbeleid van het bedrijfsleven neemt sport een belangrijke plaats in. Sport verbindt mensen lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd. Bedrijven gebruiken sportsponsoring ook als een belangrijk marketinginstrument. Zo bouwen ze aan de bekendheid van hun producten en/of diensten. De doelstelling van sponsoring van E.H.R.C. Marathon is het in de breedste zin van het woord, het ondersteunen van onze vereniging. Bedrijven of personen die een geldbedrag in de verenigingskas doneren. Het kan ook zowel in materiële- als in immateriële vorm plaatsvinden. Soms met een tegenprestatie door de vereniging als shirtreklame, boardingreklame en logo's op onze verenigingswebsite. Het Bestuur ziet er op toe dat de gelden en middelen de gehele vereniging tot nut zullen zijn. Speerpunt van de ondersteuning zal liggen bij de ondersteuning van de realisatie van de sportieve ambities. Heb je interesse om E.H.R.C. Marathon door middel van sponsoring te ondersteunen ? Neem dan gerust contact met ons op.
 

 

 

 

Donateurs als sponsor

Je kan ook op persoonlijke titel, als individu, de vereniging financieel ondersteunen. Anders dan bij de Club van vijftig bepaald de persoon zelf het bedrag, boven de minimale maandelijkse bijdrage van 10 euro, wat hij of zij als extra aan de vereningskas wil doneren. 80 % van het totale jaarlijkse bedrag aan donateur gelden wordt toegevoegd aan de doelenlijst zoals omschreven bij de Club van vijftig. De resterende 20 % wordt toegevoegd aan de post reserve van de vereniging. Hierdoor bouwt de vereniging aan een financiele "buffer" op om mogelijke onvoorziene verenigingskosten in de toekomst te kunnen opvangen. Wil je donateur worden ? Dat gaat heel eenvoudig. Neem dan contact op met ons verenigingssecretariaat. (zie item Informatie).

Iets in te kopen ? ... denk dan eens aan onze sponsoren !

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017 

bottom of page