top of page

Algemeen

Onze sporters kunnen niet zonder goede sportvoorzieningen. Het betreft dan niet alleen de goede en veilige sportaccommodaties maar ook voorzieningen op bestuurlijk, medisch, technisch, juridisch en financieel vlak. Eigenlijk te veel om op te noemen. We noemen dat facilitair. Ten dienste aan de sporters. En ook deze voorzieningen zijn noodzakelijk om de vereniging te zijn die we met elkaar willen zijn. Hieronder staan de partners aangegeven waarmee onze vereniging samen werkt.  

Facilitaire partners ... ondersteunen de sporters !        Facility partners  ... support the athletes !

Partner

Gemeente Den Haag

Onze vereniging heeft goede facilitaire contacten met de gemeentelijke diensten buitensport, sportsupport en binnensport. De gemeente Den Haag wil meer sportende Hagenaars en goede sportvoorzieningen. Onder het motto "Samen actief voor een sportief Den Haag" vinden de Gemeente en de vereniging elkaar op facilitair gebied.​

Als vereniging vinden wij de gezondheid van onze sporters en bezoekers belangrijk. Tijdens trainingen en wedstrijden staat een officieel ingerichte E.H.B.O. koffer gereed. Een grote wens was de beschikbaarheid over A.E.D. apparatuur op onze thuisaccommodatie rolschaatsbaan Zuiderpark. Met een financiele verenigingsbijdrage heeft Fonds 1818 het mogelijk gemaakt om met ingang van het zomerseizoen 2014 eventueel A.E.D. apparatuur te kunnen gebruiken.  Behalve het plaatsen van apparatuur hebben een aantal leden van de vereniging een A.E.D. cursus kunnen volgen. Fonds 1818 : Fantastisch !​

Partner

Fonds 1818

Partner

NOC-NSF

De Academie voor Sportkader (ASK) maakt onderdeel uit van de unit Sportontwikkeling bij NOC*NSF en is in 2006 voor en door sportbonden opgericht. Door de professionalisering van sport ontstond er een grotere behoefte aan beter en meer opgeleid sporttechnisch, bestuurlijk en arbitraal kader. De kwaliteit van het sportkader bepaalt de kwaliteit van de sport die wordt aangeboden. 

 

Onze vereniging maakt in het verenigingsjaar 2014 gebruik van het volgende aanbod : 

- Cursus Weerbaarheid voor trainers en coaches;

- Cursus Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12- jarigen

Partner

Sportservice Zuid-Holland

Sportservice Zuid-Holland helpt en begeleidt instellingen, organisaties en verenigingen die zich bezighouden met sport en bewegen. Dat gebeurt via voorlichting, advies en ondersteuning aan zowel professionals als vrijwilligers. Sportservice Zuid-Holland speelt een centrale rol bij het bevorderen van sportbeoefening door inwoners van Zuid-Holland.

 

Onze vereniging maakt in het verenigingsjaar 2014 gebruik van het volgende aanbod  : 

- Cursus Meer leden in een kortere tijd;

- AED -  Reanimatie cursus.

De HBO onderwijsinstelling De Haagse Hogeschool heeft met onze vereniging een samenwerkingsverband voor de opleidingen Sportmanagement en de HALO. Binnen de vereniging zijn inmiddels diverse projecten doorlopen en zijn er meerdere projecten in voorbereiding.  

De MBO onderwijsinstelling ROC Mondriaan heeft met onze vereniging een samenwerkingsverband voor de opleiding Lifestyle, Sport en Bewegen niveau 4. Binnenn de vereniging zijn inmiddels diverse projecten doorlopen en zijn er meerdere projecten in voorbereiding. 

Partner

De Haagse Hogeschool

Partner

ROC Mondriaan

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017 

bottom of page