top of page

 

Een historisch overzicht van de dagelijkse besturen gedurende de statutair vastgelegde verenigingsjaren (1 januari - 31 december). Het is duidelijk zichtbaar dat de informatie ontbreekt over de functiebezetting. Dus heb je betrouwbare informatie die met ons wil delen dan maken we daar dankbaar gebruik van om het historisch overzicht te completeren (info@ehrcmarathon.com).   

Dagelijks bestuur en Commissies ... vrijwilligers met een sporthart !           Board members ... volunteers who love the sport !

Algemeen

Ook voor onze sportvereniging is een organisatiestructuur noodzakelijk. De leden van de vereniging hebben de samenstelling van het huidige dagelijks bestuur tijdens de algemene leden vergadering vastgesteld. Het dagelijks bestuur heeft als doelstelling leiding te geven aan de gehele vereniging, oftewel het besturen van de vereniging E.H.R.C. Marathon. Het dagelijks bestuur laat zich adviseren door de ingestelde commissies.

Jaartal    voorzitter - penningmeester - secretaris

 

1947        .. Hazelaar

1948

1949

1950

1951                                                                   D. Verbeek

1952                                                                   N. Dijkstra

1953        .. Visbeen           F. Bakker            ..  van Kloeten      

1954                                                                   ..  Dijkman

1955                                      F. Ligtvoet

1956

1957

1958        J. van der Poel  E. van Reenen J. Teunisse

1959        A. Broker            C. Staal             J. Teunisse 

1960

1961

1962

1963

1964        P. Ligtvoet

1965       W. Bergmans                               J.Teunisse 

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

 

Jaartal        voorzitter - penningmeester - secretaris

 

 

1985

1986

1987

1988            C. Bonnet

1989            C. Bonnet

1990            J. Bonnet

1991            J. Bonnet   

1992            J. Bonnet

1993            J. Bonnet

1994            J. Bonnet

1995            J. Bonnet

1996            J. Bonnet

1997            J. Bonnet                                                                 

1998            J. Bonnet

1999            J. Bonnet                M. Lunenburg            D. Swinkels

2000            ...                              ...                                    ...

2001            ...                     ...                         ...

2002            ...                     ...                         D. Swinkels

2003            ...                              J. Hartkamp                ...

2004            ...                              ...                                   N. van Dongen 

2005            ...                              ...                                   ...

2006           M. Hartkamp          M. Zaal                        ...                   

2007           M. Hartkamp

2008           M. Hartkamp

2009           M. Hartkamp

2010           M. Hartkamp

2011           M. Hartkamp

2012           M. Hartkamp          M. Lunenburg          E. Bal

2013           M. Hartkamp          J. van Dongen          E. Bal

2014           M. Hartkamp          B. Fresco                   E. Bal

2015           B. Fresco                 B.Fresco a.i.             G.Huntink

2016           B. Fresco                 M. Domingos           G. Huntink

2017           E.H.R.C. Marathon 70 jaar! 

2018

2019

2020

Dagelijks bestuur 

Beer Fresco (voorzitter) voorzitter@ehrcmarathon.com, 2e termijn, aangesteld door ALV van het jaar 2015 (voor de jaren 2016 en 2017). 

 

Manuel Domingos (financien) penningmeester@ehrcmarathon.com, 1e termijnaangesteld door ALV van het jaar 2015 (voor de jaren 2016 en 2017). 

 

Francine van Limborgh (secretaris) secretaris@ehrcmarathon.com, 1e termijn, aangesteld door BALV 2017 (voor 2017 en 2018). 

 

In het verenigingsjaar 2017 zijn er zes bestuursvergaderingen gepland:  

2 januari, 6 maart, 1 mei, 3 juli, 4 september en 6 november 2017.

 

Kascontrole Commissie 

Aangesteld door ALV van het jaar 2015 (voor de jaren 2016 en 2017)

Mieke van Buuren (voorzitter) en Oriol Rocabruna (lid)

 

Technische Commissie Rolhockey - tcr@ehrcmarathon.com

Frans Huntink (voorzitter) 

Anita Ooms (jeugd)

Wim Meijer (lid topklasse)

Mieke van Buuren (lid trim-ers)

Frans Huntink (lid veteranen 1)

Ed Ros (lid veteranen 2)

 

Sponsor Commissie - sponsors@ehrcmarathon.com

Vacature (voorzitter)

 

E.H.R.C. Marathon rolschaatsklas en Vrij rolschaatsen in het Zuiderpark! - tcr@ehrcmarathon.com

Anita Ooms (begeleider)

Communicatie Commissie - communicatie@ehrcmarathon.com

Rob Verbeek (voorzitter, content)

Vacature (lid)

 

Technische Commissie Kunstrijden - tck@ehrcmarathon.com

Anita Ooms (voorzitter)

 

Clubmaterialen Commissie - materiaal@ehrcmarathon.com

Frans Huntink (voorzitter)

José Raposo (second life materiaal)

Paulo Sacramento (nieuw materiaal) 

 

Geschiedenis Commissie - geschiedenis@ehrcmarathon.com

Anita Ooms (lid periode 1947 – 1965)

Nico Dijkstra (lid periode 1947 – 1965)

Ben Janssens (lid periode 1966 - 2000)

Vacature (lid 2001 – heden)

 

E.H.R.C. Marathon rolhockeyfotografen

Chantal van den Bor, Eef Bal, Beer Fresco en Ivo Bentes

 

Activiteiten Commissie - activiteiten@ehrcmarathon.com

Vacature (voorzitter)

 

M-lab 

Frans Huntink (voorzitter)

Eef Bal (ontwikkelaar)

Paulo Sacramento (docent/ontwikkelaar)

 

Accommodatie Commissie - accommodatie@ehrcmarathon.com

Frans Huntink (voorzitter)

Jose Raposo (lid)

Rolschaatsbaan Zuiderpark en Sportcampus Zuiderpark

 

Haags Rolsport Carre - accommodatie@ehrcmarathon.com

Rob Verbeek (voorzitter, huisvestingsmanagement)

Anita Ooms (horeca)

Beer Fresco (financiering/juridisch)

Ed Ros (vastgoed/design)

Manuel Domingos (beheer en onderhoud) 

 

 

Beschermers erfgoed Eerste Haagse Rolschaats Club Marathon 1947 :  Mevrouw Anita Ooms en de heer Wil Ooms 

Vrijwilliger worden bij E.H.R.C. Marathon? Bekijk snel een van de vacatures!

Het Dagelijks Bestuur van de vereniging heeft per ingang van de Algemene Leden Vergadering 2015 besloten om uitgeven van het ere lidmaatschap weer in alle eer te herstellen. Het verkrijgen van het certficaat "Haagse Held" komt overeen en heeft de status van een erelidmaatschap bij de verenigig E.H.R.C. Marathon.  

 

- De heer Marcel Hartkamp (Algemene Leden Vergadering 2015) 

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017 

bottom of page