top of page

Wedstrijdtafel en de scheidsrechters

Bij iedere rolhockey wedstrijd zijn er naast de sporters, het materiaal ook de wedstrijdtafel en scheidsrechters nodig.

 

En … een wedstrijd begeleiden, het zogenaamde "klokken" en het het zogenaamde "fluiten" is leuk, op welk niveau dan ook. Bij elke wedstrijd gaat het ergens om. Zonder wedstrijdtafel en scheidsrechters geen wedstrijd. Samen leiden zij het duel in goede banen. Daardoor kunnen de sporters en toeschouwers zich concentreren op waar het allemaal om draait : Lekker rolhockey spelen of kijken !

 

Clubscheidsrechters

De Technische Commissie Rolhockey van onze vereniging vind het belangrijk dat elke partijvorm gedurende een clubtraining of een vriendschappelijke wedstrijd op rolschaatsbaan Zuiderpark en Sporthal Oranjeplein een juiste wedstrijdbegeleiding heeft. Dat deze wedstrijden verlopen volgens de regels zoals door de wereldbond FIRS-CIRH is voorgeschreven. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid bij de sporters en bij de toeschouwers die hiermee hun voordeel kunnen doen tijdens nationale- en internationale rolhockey wedstrijden.

 

Wedstrijdtafel

De Technische Commissie Rolhockey van onze vereniging vind het belangrijk dat elke officiele wedstrijd op rolschaatsbaan Zuiderpark en sporthal Oranjeplein een juiste begeleding van de wedstrijdtafel verkrijgt.  

 

Opleiding Wedstrijdtafel en Clubrolhockeyscheidsrechter

Eénmaal per jaar voor aanvang van het wedstrijdseizoen organiseert de E.H.R.C. Marathon Opleidingen Commissie een workshop "E.H.R.C. Marathon wedstrijdtafel en een workshop met de naam : "Help ... Ik ben een E.H.R.C. Marathon clubrolhockeyscheidsrechter ! " Voor geintereseerden een startworkshop en voor actieve wedstrijdtafelleden en clubscheidsrechters een opfrisworkshop.  

 

Clubrolhockeyscheidsrechters vanaf 2019

Vanaf het seizoen 2014 heeft de Opleidingen Commissie Scheidsrechters Commissie meerdere clubrolhockeyscheidsrechters kunnen opleiden. 

 

Informatie 

Is te verkrijgen via het mailadres info@ehrc-marathon.com

Onze wedstrijdtafel en clubscheidsrechters ...  de wedstrijdbegeleiders !     ... the gameleaders !

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017 

bottom of page