top of page

Algemeen  General

Onze sportvereniging is géén sportbedrijf. Alle werkzaamheden die van toepassing zijn om de vereniging "draaiende" te houden moeten door vrijwilligers worden gedaan. We prijzen ons gelukkig dat we veel vrijwilligers hebben die zich voor de vereniging willen inzetten. Daardoor zijn we met elkaar succesvol en hebben we een mooie vereniging. Maar we zijn altijd op zoek naar extra vrijwilligers die de vereniging willen helpen. Bekijk bij het item "Vereniging -> vacatures" de vacatures. Misschien zit er iets voor jou bij ?​

 

 

 

                                         

 

 

 

Waarom vrijwilligerswerk ?  Why to work as volunteer ?

Het verrichten van vrijwilligerswerk brengt veel voordelen met zich mee. Zowel voor de vrijwilliger, de vereniging als voor de samenleving. Het is een plezierige en fijne vrijetijdsbesteding. En ook een goede manier om nieuwe (sportieve) mensen te leren kennen, ervaring op te doen en je zelf te ontwikkelen. In de samenleving bestaat veel waardering voor vrijwilligers, een vermelding op je cv maakt een goede indruk bij een potentiële werkgever.

 

Wie zoeken wij ?  Who are we looking for ?

Wij zoeken enthousiaste, gemotiveerde vrijwilligers die voor jeugd en volwassenen klaar willen staan. Op alle fronten van E.H.R.C. Marathon zijn vrijwilligers actief

en wij streven naar groei van het vrijwilligerswerk, naar verbreding ervan en naar verdere professionalisering. Vrijwilligerswerk is niet leeftijdsgebonden. Voor meerdere functies is een rolschaatsverleden helemaal niet nodig. Voor jongeren is het soms een leerproces naar de toekomst. Een grote groep vrijwilligers wordt gevormd door mensen met een betaalde baan die een deel van hun vrije tijd nuttig willen besteden. En de laatste groep zijn ouderen waarbij het vrijwilligerswerk na pensionering in beeld komt. Vrijwel altijd is er voor een belangstellende passend vrijwilligerswerk te vinden. E.H.R.C. Marathon is dan ook op zoek naar vrijwilligers binnen de vereniging, maar zeker ook buiten vereniging.

 

Vrijwilligers winter bbq   Volunteers winter bbq

Op de laatste vrijdag van de maand oktober worden de vrijwilligers van de vereniging uitgenodigd om bij de start van het winterseizoen met elkaar terug te kijken op het zomerseizoen door middel van de jaarlijkse EHRCM Vrijwilligers  winter bbq. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het warme Paviljoen van de rolschaatsbaan Zuiderpark doch de bbq zelf staat in de buitenlucht heerlijke geuren te verspreiden. 

 

Haags vrijwilligerslied  The Haque volunteers song

Omroep West-presentator Fred Zuiderwijk, zanger Jerry van Vianen en de Haagse wethouder Karsten Klein hebben een zelfgeschreven lied opgenomen voor alle vrijwilligers van de stad Den Haag. Het lied werd door Zuiderwijk geschreven, speciaal om de vele vrijwilligers van de stad in het zonnetje te zetten. Het Haagse vrijwilligerslied, dat de melodie heeft van '15 miljoen mensen', werd opgenomen in de originele studio waar Fluitsma en Van Tijn hun versie opnamen. In Amsterdam dus. 'Karsten Klein bleek echt te kunnen zingen !' memoreert Zuiderwijk. 'Hij was wel ontzettend zenuwachtig, hij is wel drie keer naar de wc geweest'. 

Van links naar rechts : Karsten Klein, Jerry van Vianen en Fred Zuiderwijk 

Vrijwilligers ... zonder vrijwilligers géén vereniging !   Volunteers .... without volunteers no club !

"Onze vrijwilligers worden niet betaald maar krijgen bij de club veel respect. 

Niet omdat zij niet betaald mogen worden maar omdat zij onbetaalbaar zijn !" 

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017 

bottom of page