top of page

DE JAREN 2017 - heden ...  start met onze verjaardag !  ( ... start with our birthday ! )

2017, Den Haag

We zijn jarig en zijn 70 jaar oud geworden. De eerste en nog steeds bestaande rolschaatsvereniging van Nederland. Natuurlijk gingen we dat vieren. O.a. een jubileum toernooi voor al onze categorien. Inmiddels hebben we tijdens het outdoor seizoen onze intrek genomen in het gloednieuwe sportcampus Zuiderpark. Op 100 meter van onze outdooraccommodatie spelen we daar indoorrolhockey in Breedtesporthal A, de rolhockeyhal (foto links). Als cadeau gaf de Gemeente Den Haag (eigenaar van de accommodatie) de mogelijkheid om ons jubileum toernooi in de topsporthal van hetzelfde complex te laten plaatsvinden (foto rechts). Een prachtig cadeau!   

 

 

 

 

 

    

2017, Vermoeidheid

De clubjaren van de wederopstanding begon bij enkele bestuurders zijn tol te eisen. Het ontwikkelingstempo van de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 had veel energie gevraagd en een nieuw meerjarenbeleidsplan zat er niet meer in. Bij de leden werd de vraag neergelegd om enkele bestuursfucties te vervangen doch er was géén animo. Men had ook wel gezien dat de wederopbouw niet van zelfsprekend was gegaan, dat er heel veel vrije tijdsuren waren ingestopt om het doel te bereiken. E.H.R.C. Marathon was weer terug in het Haagse en een enorm perspectief voor een verdere ontwikkeling van de club bestond tot de mogelijkheden.

 

2017, Stabiliseren

Het jaar 2017 stond in het teken van stabiliseren. Er waren minder clubevenementen waar de leden als gastheer konden optreden en elkaar konden ontmoeten. Ook werden er géén nieuwe initiatieven meer ondernomen. Er was weinig animo onder de leden om een bestuursfunctie te bekleden of commissie werk te doen. Deze ontwikkeling was funest voor de verdere ontwikkeling van de club.

 

2018, Teruggang

Het stabiliseren van 2017 had een teruggang in het jaar 2018 tot gevolg. Het ledenaantal van de vereniging daalde met bijna 50% en het was inmiddels duidelijk geworden dat het bekende gezegde "Stilstand is achteruitgang" ook voor de al oude E.H.R.C. Marathon van toepassing was. Het bestuur wat de stabilisering had ingezet moest nu erkennen dat het slecht ging met de club. Naast het sportieve moest de penningmeester bekennen dat er ook financiele schulden waren en als één van de schuldeisers een gedeelte van de schuld zou opeisen de club failliet zou gaan. Ja, zo snel kan het gaan.  

 

 

 

 

 

    

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017 

bottom of page